top of page

Persona, 2018
Sabancı University, Istanbul TURKEY
Koç University
, Istanbul TURKEY

"This performance emphasizes the expectations of society from the individual. We are telling the journey we made to our inner worlds and showing the result of pressure coming from theses expectations. 

During performance, people can participate our inner world and be a part of it as an outsider. The area with curtains are erpresenting our individuality in our mind, alone in the bubble of mind, in our inner world. While the outside area is the society whose gazes are on us, we are part of them and we behave differently than our inner world.

Bu performans, toplumun bireyden ve bireyin toplumdan beklentilerini vurgulayarak
iç dünyalarımıza yaptığımız bir yolculuğu anlatıyor. Kendimize koyduğumuz kurallar, almaya veya vermeye çalıştığımız şekiller ve bütün bu süreçte benliğimizden 
uzaklaşmamızı konu alıyor. Her şeyin tek bir doğrusu var gibi, aslında herkesin kendi yolu var çünkü dünyalarımız farklı.
Performans sırasında, insanlara kendi iç dünyamızın düzenini gösteriyor ve bir parçası
olmalarına izin vererek iletişime geçiyoruz. Ardından iç dünyamızdan çıkarak yeni bir
bütüne ve düzene giriyor, insanın toplumdaki yolculuğunu ele alıyoruz."

-Oda TiyatroSu, 2018

bottom of page